Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Cemile Gizem Dinçer

Cemile Gizem Dinçer

3 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Göçmenliğin ve toplumsal cinsiyetin kesişiminde feminist araştırma / Emel Coşkun ve Selmin Kaşka ile...

Emel Coşkun ve Selmin Kaşka ile göçmen ve mülteci kadınların Türkiye’deki farklılaşan deneyimlerini feminist bir perspektifle ele alan, Ocak 2022’de Bağlam Yayınlarından çıkan ‟Göçmen ve Mülteci Kadınlar: Türkiye’de Araştırma, Politika ve Uygulamada Toplumsal Cinsiyet...

Mücadele coğrafya tanımaz, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan mülteciler cezalandırılamaz

“. . .Türkiye’de daha da özgürlük kazanacağım, bu baskılardan çıkacağım aynı zamanda da faaliyetlerime devam edeceğim kadın hakları konusunda diye Türkiye’ye geldim. İstanbul Sözleşmesi konusunda da, yani kadın konusunu coğrafya sınırlarına bağlı bir konu...

Emanet emek: göç yollarında kadınlar / Gülay Toksöz ile söyleşi

Gülay Toksöz ile göçün yapısal nedenlerini, kadın emeğinin kapitalist birikimdeki yerini, göçmen kadın deneyimleri ve sınıf, ırk ve cinsiyet ilişkilerini karşılaştırmalı bir perspektifle odağa alan, 2021 yılında Dipnot Yayınlarından çıkan son kitabı Emanet Emek:...